α.σκευοφυλακα και σια εε

ασφαλιστικοι πρακτορεσ.

Για επικοινωνία:

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 69 τ.κ 11745  ΑΘΗΝΑ       Τηλέφωνο: 210 9232001 - 002

Φαξ: 210 9232017      email: diamantopoulos@skevofilaka-insurance.gr